logistiCafe.com | โลจิสติกส์คาเฟ่ สรุปเนื้อหาความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การขนส่งสินค้า คลังสินค้า ข่าวสาร กิจกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และการศึกษาต่อด้านโลจิสติกส์ Blog

[ข่าวโลจิสติกส์] งานสัมมนาเปิดโครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics and Transport Management; LTM.)

[ข่าวโลจิสติกส์] งานสัมมนาเปิดโครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics and Transport Management; LTM.)

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดโครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics and Transport Management; LTM.) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม ...

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ขออนุญาตฝากข่างประชาสัมพันธ์งานโครงการ OSEC Clinic 2016

[ข่าวโลจิสติกส์] สัมมนาโครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2016 ภายใต้หัวข้อ “ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ จัดสัมมนาโครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2016 ภายใต้หัวข้อ “ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียนยุทธศาสตร์สร้า...

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดสัมมนา Logistics Showcase'59 ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วย WMS และ RFID”

[ข่าวโลจิสติกส์] สัมมนา Logistics Showcase’59 ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วย WMS และ RFID”

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดสัมมนา Logistics Showcase’59 ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วย WMS และ RFID” วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา...

Industrial Logistics Performance Index (ILPI) คืออะไร ?

Industrial Logistics Performance Index (ILPI) เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร ในการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยนำเอาทั้ง 9 กิจกรรม ภายในองค์กร มาประเมินใน 3 มิติ ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิ...

การลดของเสียโดยนำ Muda หรือ Waste ของนิยามของ TPS คืออะไร ?

การลดของเสียโดยนำ Muda หรือ Waste ของนิยามของ TPS มี 7 ข้อดังนี้ การผลิตมากเกินความจำเป็น เช่น ฝ่ายขายประเมินยอดขายวีออสสีเทาเบาะหนังเกียร์ออโต้ไว้ที่ 1,000 คัน แต่เอาเข้าจริงกลับมีลูกค้าซื้อแค่ 800 ค...

logisticafe_4_5_2559

[ข่าวโลจิสติกส์] การสัมมนา เรื่อง “โอกาสของอุตสาหกรรมไทยในตลาดการค้าเสรี ในกลุ่มประเทศ CLMV”

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดการสัมมนา เรื่อง “โอกาสของอุตสาหกรรมไทย...