ระบบลีน (LEAN) คืออะไร ?

ลีน (Lean) หมายถึง แนวคิดในการบริหารจัดการการผลิต หรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปราศจากความสูญเปล่า (Waste) ภาษาญี่ปุ่นเรียกความสูญเปล่าว่า “มุดะ (Muda)”  ในทุกๆ กระบวนการไม่ว่าจะเป็...

ประวัติความเป็นมาของระบบการผลิตแบบลีน (Historical of Lean Manufacturing)

ความเป็นมาของระบบการผลิตแบบลีน (Historical of Lean Manufacturing) ระบบการผลิตแบบลีนกำเนิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ กล่าวกันว่า ในอดีตการผลิตสินค้าต่างๆ รวมทั้งรถยนต์มีลักษณะเป็นแบบงานหัตถกรรมหรือง...

เรียนโลจิสติกส์ ต้องเรียนสายอะไร ?

คำถามยอดฮิต! เรียนโลจิสติกส์ ต้องเรียนสายอะไร ? ทางโลจิสคาเฟ่ ได้รวบรวมแผนการเรียนต่อด้านสาขาโลจิสติกส์ในสายสามัญ เพื่อวางแผนในการเลือกแผนการเรียนในมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) โดยมีสาขาโลจิตสิกต...

เจอแล้ว!! ที่ไหนบ้างเปิดสาขาสอนโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2560)

แนะนำ และแนวทางแผนการศึกษาต่อสาขาโลจิสติกส์ สำหรับผู้สนใจหรือคิดว่า… กำลังเลือกเรียนสายด้านสาขาโลจิสติกส์ แต่ยังคิดไม่ออกจะไป “เรียนที่ไหน เลือกไม่ถูก” ทางโลจิสติกส์คาเฟ่ ได้รวบรวมข้...

ค่าเทอมหลักสูตรโลจิสติกส์ยอดฮิต! มหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหาร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตลอดหลักสูตร 305,700 บาท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสต...

[ข่าวโลจิสติกส์] โครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย

โครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์สำหรับภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์...

[สัมมนาฟรี] สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “เตรียมความพร้อมสู่การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีความเป็นเลิศ”

สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “เตรียมความพร้อมสู่การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีความเป็นเลิศ” โดยมีวิทยาก...

[อบรมฟรี] โลจิสติกส์ 4.0 ความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs ไทย

โครงสัมมนาเรื่อง “โลจิสติกส์ 4.0 ความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs ไทย” จัดขึ้นในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก  ไม...