สรุปห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) คืออะไร ?

ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของหน่วยงานจึงเป็นของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกัน ความเชื่อมโยงนี้หมายถึงว่า เมื่อดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไปจะมีผลกระทบต่อต้นทุนหรือประสิทธิผลของกิจกรรมอื่นด้วย ความเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ จึงต้องมีการเปรียบเทียบ (trade-offs) ในการทำงานของแต่ละกิจกรรมเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมโดยรวมของบริษัทจะเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น...

สรุปความเข้าใจ logistics และ value chain คืออะไร ?

โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการวางแผน การดำเนินการเพื่อควบคุมประสิทธิภาพ การไหลเวียนสินค้า หรือบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ จัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ห่วงโซ่แห่งคุณค่าไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค...

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ฉลองสถิติจำนวนศูนย์กระจายสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก TAPA มากที่สุดในไทย

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้นำระดับโลกด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศ ประกาศความสำเร็จจากการมีศูนย์กระจายสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดด้านการขนส่งสินค้า (Freight Security Requirements – FSR) จาก...

เฟดเอ็กซ์เปิดฮับแห่งใหมให้บริการขนส่งแบบด่วนขยายฐานลูกค้าในเอเชียแปซิฟิก

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก เปิดฮับแห่งใหม่ “เฟดเอ็กซ์ เซียงไฮ้...

[บรรยายพิเศษ] Logistics Talk@SPU กับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรยายสุดพิเศษ ประเด็น hot! ใน Logistics Talk@SPU วันเสาร์ที่ 13...

โลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม จัดแข่งขัน Beer Game Contest

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดแข่งขัน Beer Game Contest ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5...

เทรนด์โลจิสติกส์ปี 2018

ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กับการเปลี่ยนแปลงเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ ๆ  และแนวโน้มด้านโลจิสติกส์ 3PL กำลังเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เทคโนโลยีและความปลอดภัยทางออนไลน์ การติดตามข้อมูลเรียลไทม์ ที่สามารถช่วยในการวางแผนการติดตามและการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์แผนกโลจิสติกส์ และบริษัทดำเนินธุรกิจปรเภท...

โลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม ยกทีมสอน Beer Game สร้างความเข้าใจในคลังสินค้า

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง พร้อมกับทำ Workshop Beer Game ให้กับนักศึกษาสาขาวิชการการจัดการโลจิสติกส์...