Logistics 4.0 หรือโลจิสติกส์ไทยในยุค 4.0 คืออะไร ?

Logistics 4.0 หรือโลจิสติกส์ยุค 4.0 หมายถึง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์หากมองแนวคิดของโลจิสติกส์ซึ่งถือเป็นงานบริหารจัดการความต้องการของ Demand และ ...

เจอแล้ว!! ที่ไหนบ้างเปิดสอนสาขาโลจิสติกส์ (ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2560)

แนะนำ และแนวทางแผนการศึกษาต่อสาขาโลจิสติกส์ สำหรับผู้สนใจหรือคิดว่า… กำลังเลือกเรียนสายด้านสาขาโลจิสติกส์ แต่ยังคิดไม่ออกจะไป “เรียนที่ไหน เลือกไม่ถูก” ทางโลจิสติกส์คาเฟ่ ได้รวบรวมข้...

เฟดเอ็กซ์เผยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2560 [PR]

“รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วโลกของเฟดเอ็กซ์ ประจำปี พ.ศ. 2560” หรือ Global Citizenship Report (GCR) ซึ่งนำเสนอความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่า...

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส จับมือโบอิ้ง ร่วมกันทดสอบอีโคเดมอนสเตรเตอร์ [PR]

ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งพัฒนานวัตกรรมด้านการบินและอวกาศ โบอิ้ง [NYSE: BA] ผนึกกำลังกับ เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส บริษัทในเครือของเฟดเอ็กซ์คอร์ป (NYSE: FDX) และเป็นบริษัทผู้ขนส่งสินค้าแบบด่วน...

ดีเอชแอล สำรวจความคิดเห็นของนักช้อปออนไลน์ ช่องทางในการเลือกรับสินค้า

ปัจจุบันตลาดอีคอมเมิร์ซ (B2C) ในประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคาดว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 22% ต่อเนื่องในแต่ละปี[1] ‘พลังของโซเชียลมีเดีย’ เป็นสิ่งหน...

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” ประจำปี 2560

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษา ส่งผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เข้าร่วมการประกวด “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไท...

สรุปโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม (Industrial Supply Chain Efficiency Improvement) PR

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมโดย ผอ.วั...

ผู้ประกอบการควรเลือก “ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์” อย่างไร เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้มากที่สุด [PR]

ผู้ประกอบการควรเลือก “ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์” อย่างไร เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้มากที่สุด ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) ในยุคที่อีคอมเมิร์ซไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะช่วง 2-3 ...

การจัดการสินค้าคงคลังในรูปแบบคัมบัง (Kanban)

ระบบคัมบังถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการผลิตแบบ JIT โดยใช้ระบบดึงและถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อให้การผลิตในแต่ละขั้นมีจังหวะความเร็วในการผลิตที่สอดคล้องกัน เป็นการควบคุมการไหลของง...

สรุปประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Crossdocking)

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า(Crossdocking) คำว่า “การเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Crossdocking)” ได้ถูกอธิบายถึงความแตกต่างตามแต่ละประเภทของการดำเนินการซึ่งทั้งหมดเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการรวบรวมสินค้า (Consoli...