กิจกรรมหลักของ (Warehouse Activities)

 • 1. (Receiving)
  • การรับเป็นการนำสินค้าเข้า เพื่อที่จะทำ โดยระบบของการรับสินค้าจะมีการสินค้าได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น จำนวน ขนาด น้ำหนัก ราคา ตลอดจนไปถึงช่วยคำนวณ ยอดสินค้าที่ยังคงค้างอยู่ใน สต๊อกเพื่อที่จะสามารถจัดสรร พื้นที่ที่จะนำสินค้าในล็อตใหม่ เข้าไปเก็บ ระบบยังสามารถบอก รายละเอียดในการเรียง จัดเก็บ สินค้าแต่ละชนิด เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอุตสาหกรรม
 • 2. ระบบเก็บสินค้า ()
  • ระบบตรวจสอบขนาดของพื้นที่และชั้นเก็บของต่างๆ ว่ามีขนาดและน้ำหนักเท่าไหร่ เพียงพอต่อสินค้าที่จะนำเข้า มาเก็บหรือไม่ อีกทั้งยังสามารถจำแนกประเภท ของสินค้าที่จะ นำมาเก็บ และช่วย ให้พนักงานสามารถรู้ถึงสถานที่ในการ เก็บสินค้า ได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องพึ่งกระดาษหรือความจำ และช่วยบริหาร เนื้อที่และจัดโซนที่เหมาะสม
 • 3. กระบวนการแปลงหน่วย (Let-Down)
  • ถือเป็นส่วนสำคัญในระบบคลังสินค้า โดย จะเป็นการแปลงหน่วยสินค้า เพื่อให้การจ่ายหรือ การจัดการเกี่ยวกับคลังทำงานได้สะดวก ซึ่งบางครั้งหน่วยของการจัดเก็บของสินค้าประเภทเดียวกันอาจจะมี หน่วย การจัดเก็บแตกต่างกัน ทำให้การจัดการยุ่งยากขึ้น จึงมีการแปลงหน่วยเหล่านั้นให้เป็นหน่วยเดียวกัน
 • 4. การจ่ายสินค้า (Picking)
  • เมื่อมีการสั่งสินค้า หรือ มี Order เพื่อต้องการสินค้า จะมีการจัดการเกี่ยวกับการ จ่ายสินค้า หรือ Picking เพื่อนำสินค้าที่จัดเก็บไว้ มาทำการตัดจ่าย โดยจะมีการจัดการส่วนของการตัด ว่าสินค้าใดถูกจ่ายบ้าง จำนวนเท่าใด โดยมีการตัดจ่ายแบบ Realtime (ปกติจะใช้ เครื่อง RF ID ที่สามารถมีทำการตัดจ่ายทันที่ได้ และมีเครื่อง Scan เพื่อทำการ Scan สินค้าที่ต้องการจ่าย)
 • 5. การตรวจนับคลังสินค้า(Counting)
  • การตรวจนับสินค้า เป็นการตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงในคลังสินค้า โดย ปกติจะมีการตรวจนับ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับยอดคงเหลือให้ตรงกับระบบ โดย โปรแกรม [@wms] จะมีส่วนในการตรวจนับ เพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ คือ สามารถกำหนด การตรวจสอบ หรือ ตรวจนับ เมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอถึง สิ้นเดือน หรือ สิ้นปี ซึ่งจะเป็นระบบ แบบ Realtime ซึ่งจะมีการใช้งานควบคู่กับ เครื่องยิงบาร์โค้ด เพื่อทำการตรวจนับ และสามารถปรับยอดในขณะนั้นได้