DHL Auto-Mobility Discovery Fair นวัตกรรมการขนส่งอุตสาหกรรมยานยนต์

ดีเอชแอลได้จัดงาน DHL Auto-Mobility Discovery Fair ให้ความสำคัญของนวัตกรรมการขนส่งใหม่ๆในภาคธุรกิจยานยนต์ ที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดท…