คำศัพท์การจัดซื้อ (purchase) และซัพพลายเออร์ (supply) มีอะไรบ้าง ?

คำศัพท์การจัดซื้อ (purchase) และซัพพลายเออร์ (supply) มีอะไรบ้าง ? RFQ คือ Request for Quote หรือ Request for Quotation คือ การที่ผู้ซื้อระบุสินค้าที่…

VMI (Vendor Managed Inventory) คืออะไร ?

vmi (vendor Managed Invetory) หมายถึง การประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสมาชิกใน Supply เพื่อลด bullwhip effect โดยผู้ผลิตจะเป็นผู้บริหารสินค้าคงคลังโ…