free hit counter
TOYOTA | logisticafe.com

Press ESC to close

36 0

[แนะนำหนังสือ] TOYOTA Production System (TPS)

หนังสือ : โตไม่หยุดแบบ TOYOTA TPS ปกใหม่ “โตไม่หยุดแบบ TOYOTA TPS” เล่าถึงกุญแจสู่ความสำเร็จด้วย Toyota Production System (TPS) ซึ่งเป็นระบบการผลิตอันยอดเยี่ยมของโตโยต้า โดย เริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิดของทั้งผู้บริหารและพนักงาน การเปลี่ยนอุปกรณ์และว…

229 3

milk run (มิลค์ รัน) คืออะไร ? ระบบการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่งและลดปริมาณสินค้า

milk run (มิลค์รัน) หมายถึง หนึ่งในเทคนิคที่นำมาใช้เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตแบบ just-in-time (jit) เพื่อช่วยลดต้นทุนรวมของการขนส่งและ ลดปริมาณสินค้าคงคลัง โดยทางโรงงานนำคิด milk run ในการจัดรถบรรทุกในการวิ่งออกไปรับวัสดุจาก Supplie…

183 3

Green Logistics (กรีนโลจิสติกส์) คืออะไร ?

Green Logistics (กรีนโลจิสติกส์) หมายถึง การบริหารจัดการโลจิสติกส์ (logistics) ในมิติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วยังช่วยลดต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีก ด้วย รวมทั้งเสริมสร้งศักยภาพทางการแข่งขันในยุคการค้าเสรี ข้อตกลงการค…