free hit counter
Toyota Production System | logisticafe.com

Press ESC to close

[แนะนำหนังสือ] TOYOTA Production System (TPS)

หนังสือ : โตไม่หยุดแบบ TOYOTA TPS ปกใหม่ “โตไม่หยุดแบบ TOYOTA TPS” เล่าถึงกุญแจสู่ความสำเร็จด้วย Toyota Production System (TPS) ซึ่งเป็นระบบการผลิตอันยอดเยี่ยมของโตโยต้า โดย เริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิดของทั้งผู้บริหารและพนักงาน การเปลี่ยนอุปกรณ์และว…

ระบบการขนส่งแบบ milk run (มิลค์รัน) คืออะไร ?

รูปการขนส่งแบบ milk run (มิลค์รัน) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ – ขนส่งแบบ milk run แบบรวบรวมจากผู้ผลิตหลายราย ส่งไปยังลูกค้าแต่ละราย เป็นการขนส่งวัสดุจากโรงงานผลิตแบบลีน lean ซึ่งแต่ละเที่ยวมีปริมาณน้อย ทำให้ต้นทุนสูง จึงใช้ระบบ milk run ใน…

Toyota Production System (TPS) คืออะไร ?

Toyota Production System (TPS) หมายถึง เป้าหมายที่คุณภาพสูงสุด กำจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการผลิตมุ่งเน้นการลดต้นทุน ให้ต้นทุนต่ำสุด และเวลา ตั้งแต่การผลิตจนส่งมอบสั้นที่สุด ถือว่า Stock เป็นต้นทุน จึงต้องทำการผลิตโดยไม่ให้เหลือของในคลัง&…

milk run (มิลค์ รัน) คืออะไร ? ระบบการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่งและลดปริมาณสินค้า

milk run (มิลค์รัน) หมายถึง หนึ่งในเทคนิคที่นำมาใช้เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตแบบ just-in-time (jit) เพื่อช่วยลดต้นทุนรวมของการขนส่งและ ลดปริมาณสินค้าคงคลัง โดยทางโรงงานนำคิด milk run ในการจัดรถบรรทุกในการวิ่งออกไปรับวัสดุจาก Supplie…