free hit counter
Third Party Logistics | logisticafe.com

Press ESC to close

Third Party Logistics

3 Articles
0 1
1

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครเข้ารับรางวัล Excellent Logistics Management Award 2017 (ELMA) รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2560 ประเภทของรางวัล ELMA 2017 (Excellent Logistics Mana…

บทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) หมายถึง ผู้ให้บริการจากภายนอก หรือผู้ประกอบการภายนอก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีผลสำคัญในช่วยการทำงาน และสามารถประหยัดช่วยลดต้นทุนได้ แบ่งออกเป็น ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Trans…

3PL อ่านว่า Third Party Logistics หมายถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ ให้บริการทางโลจิสติกส์รูปแบบต่าง ๆ แก่ลูกค้า เป็นต้นว่าทำหน้าที่จัดส่งชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์มาให้โรงงาน จัดส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว จากโรงงานไปให้ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย โดยทั่วไปแล้ว 3PL…