Symposium 2018 เผยเทรนด์โลจิสติกส์การค้าโลก หนุนแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูชั้นนำ ในงาน “TILOG- LOGISTIX 2018”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ จัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ “Symposium 2018” เชิญกูรูด้านโลจิสติกส์จา…