Press ESC to close

[เรื่องเล่าคนดัง] การบริหารจัดการยาคงคลังในโรงพยาบาล (ตอนสุดท้าย)

การบริหารจัดการยาคงคลังในโรงพยาบาล ซึ่งจะกล่าวในประเด็น ต้นทุนที่แฝงตัวอยู่ในคลังสินค้ายา ประเภทยาอายุสั้น (Short Expire date) ยาเสื่อมสภาพ ยาที่มีอัต…

ระบบการขนส่งแบบ milk run (มิลค์รัน) คืออะไร ?

รูปการขนส่งแบบ milk run (มิลค์รัน) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ – ขนส่งแบบ milk run แบบรวบรวมจากผู้ผลิตหลายราย ส่งไปยังลูกค้าแต่ละราย เป็นการ…

ซัพพลายเออร์ (Supplier) คืออะไร ?

ซัพพลายเออร์ (Supplier) คืออะไร ? ซัพพลายเออร์ (Supplier) หมายถึง คนหรือองค์กรที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับธุรกิจอื่น การค้นหาซัพพลายเออร์ที่ให้ร…

Full Truck Load (FTL) คืออะไร ?

Full Truck Load (FTL) หมายถึง การส่งสินค้าจากโรงงานเต็มคันรถ ตรงไปให้ลูกค้าแต่ละราย โดยสินค้าจะไม่ผ่านคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าและไม่มีการเ…

ทฤษฎี Pareto หรือ กฎ 80/20 บริหารคลังสินค้า คืออะไร ?

ทฤษฎี Pareto หรือ กฎ 80/20 บริหารคลังสินค้า คิดขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนนามว่า Vilfredo Pareto ในปี 1906 เขาได้สังเกตดูแล้วคนพบว่า 20% ของประช…