สัมมนา Logistics Showcase’59 ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วย WMS และ RFID”

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดสัมมนา logistics showcase’59 ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วย wms และ rfid” วั…