เคอรี่ ร่วมมือ SF Express นำร่องขับเคลื่อนภาคธุรกิจในกลุ่ม EEC ขยายโอกาสการค้าไทยไปทั่วโลก พร้อมเจาะตลาดในจีน ผ่านบริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศ

เคอรี่ ร่วมมือ sf express นำร่องขับเคลื่อนภาคธุรกิจในกลุ่ม eec ขยายโอกาสการค้าไทยไปทั่วโลก พร้อมเจาะตลาดในจีน ผ่านบริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศ บริษั…