รู้จัก SAP ERP คืออะไร ?

SAP ย่อมากจาก Systems, Applications, and Products SAP คือ โปรแกรมที่ช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และได้ข้อม…