คำศัพท์โลจิสติกส์พื้นฐาน ต้องรู้จัก ABC / EOQ / ROP / SS คืออะไรบ้าง ?

คำศัพท์โลจิสติกส์พื้นฐาน ต้องรู้จัก abc / EOQ / ROP / SS คืออะไรบ้าง ? คลังสินค้า ABC แบ่งออกเป็นแต่ละชั้น ประเภท A ควบคุมอย่างเข้มงวดมาก การควบคุมจึง…

ประโยชน์ระบบ MRP (Material Requirement Planning) คืออะไร ?

ประโยชน์ระบบ mrp (material requirement planning) คืออะไร ? ประโยชน์ระบบ MRP (Material Requirement planning)  มีดังนี้ 1. ช่วยลดต้นทุนสินค้าได้มาก เนื่…