free hit counter
Right Time | logisticafe.com

Press ESC to close

หลักการจัดซื้อ 6r คืออะไร ?

หลักการจัดซื้อ 6r หมายถึง กระบวนการในการดำเนินการซื้อ เพื่อให้ได้วัสดุที่กิจการต้อง รวมทั้งรวมประมาณการ ความต้องการใช้งาน โดยคัดเลือกแหล่งซื้อและขาย ให้ได้ราคาที่เหมาะสม ออกแบบใบสั่งซื้อ ทำสัญญา ซื้อขาย และการติดตามผลการซื้อขาย วัตถุประสงค์ในการสั่งซ…

7R Logistics (7 Right) คืออะไร ?

7R Logistics (7 Right) ประกอบด้วยดังนี้ 1. Right Quality คือ การซื้อให้ได้คุณภาพหรือข้อกำหนดคุณสมบัติ (Specifications) ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร รวมถึงการช่วยกำหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบหรือสินค้าที่ต้องการด้วย เพื่อให้สามารถจัดหาและ…

4R มีต่อการขนส่ง just-in-time (jit) คืออะไร ?

4R มีต่อการขนส่ง just-in-time (jit) หมายถึง การจัดส่งให้ทันเวลาพอดีหากมองในแง่มุมของการขนส่ง จะต้องเป็นการขนส่งให้ทันตามเวลาที่กำหนด Just-in-time (jit) ในการขนส่ง  โดยมีเงื่อนไขในการขนส่ง 4R ประการ  คือ 1. ส่งสินค้าได้ทั…