หลักการจัดซื้อ 6r คืออะไร ?

หลักการจัดซื้อ 6r หมายถึง กระบวนการในการดำเนินการซื้อ เพื่อให้ได้วัสดุที่กิจการต้อง รวมทั้งรวมประมาณการ ความต้องการใช้งาน โดยคัดเลือกแหล่งซื้อและขาย ใ…

4R ส่งผลต่อการขนส่ง just-in-time (jit) ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

4R ส่งผลต่อการขนส่ง just-in-time (jit) ประกอบด้วยอะไรบ้าง ? 4R มีต่อการขนส่ง just-in-time (jit) หมายถึง การจัดส่งให้ทันเวลาพอดีหากมองในแง่มุมของการขนส…