งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี RFID Hero 2016

งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี rfid ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจัดโดยชมรม rfid thailand โดย ในปีนี้ชมรมอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการจัดงานใน วันอัง…