คำศัพท์การจัดซื้อ (purchase) และซัพพลาย (supply) มีอะไรบ้าง ?

คำศัพท์การจัดซื้อ (purchase) และซัพพลาย (supply) มีอะไรบ้าง RFQ คือ Request for Quote หรือ Request f...