เฟดเอ็กซ์ (FedEx Express) เตรียมจัดส่งวัคซัน COVID-19 ชุดแรกจาก Pfizer ไปยังทั่วสหรัฐอเมริกา

เฟดเอ็กซ์ (FedEx express) เตรียมจัดส่งวัคซัน covid-19 ชุดแรกจาก pfizer ไปยังทั่วสหรัฐอเมริกา เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็ก…