CYCLE COUNT เทคนิคการจัดการคลังสินค้า คืออะไร ?

cycle Count หรือ “การนับสินค้าเป็นรอบ” หมายถึง การต้องนับสินค้าบ่อยๆ และทำทุกวัน เทคนิคนี้ช่วยให้ทราบสถานะของสินค้า แม้ว่าจะไม่เป็นปัจจุบัน แต่ก็ทันสม…

ตัวอย่างการคำนวณ ABC (Activity Based Costing) Analysis

abc (activity based costing) Analysis มาจากกฏ pareto 80/20 ถ้าเป็นวัตถุดิบใช้มูลค่ารวมของราคาต้นทุนสินค้า  ถ้าเป็นสินค้าสำเร็จรูปให้ใช้มูลค่ารวมของยอด…

คำศัพท์การจัดซื้อ (purchase) และซัพพลายเออร์ (supply) มีอะไรบ้าง ?

คำศัพท์การจัดซื้อ (purchase) และซัพพลายเออร์ (supply) มีอะไรบ้าง ? rfq คือ Request for Quote หรือ Request for Quotation คือ การที่ผู้ซื้อระบุสินค้าที่…

ทฤษฎี Pareto หรือ กฎ 80/20 บริหารคลังสินค้า คืออะไร ?

ทฤษฎี Pareto หรือ กฎ 80/20 บริหารคลังสินค้า คิดขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนนามว่า Vilfredo Pareto ในปี 1906 เขาได้สังเกตดูแล้วคนพบว่า 20% ของประช…