ข่าวประชาสัมพันธ์ : Logistics Showcase ครั้งที่ 9 การสร้างความได้เปรียบด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการการขนส่งอย่างมืออาชีพ {หมดเขตแล้ว}

กิจกรรมสัมมนา logistics showcase ครั้งที่ 9 การเสวนา เรื่อง การสร้างความได้เปรียบด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการการขนส่งอย่างมืออาชีพ จัดใน วันจันทร์ที่ 19…