MSC MINA สร้างปรากฎการณ์ เรือขนส่งตู้สินค้าขนาดใหญ่ ที่สุดที่เคยเทียบท่าในประเทศไทย

เรือขนส่งตู้สินค้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ‘MSC MINA’ เข้าเทียบท่าครั้งแรกในประเทศไทย ที่ท่าเทียบเรือชุด D ของฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563