เฟดเอ็กซ์เริ่มจัดส่งวัคซีน COVID-19 ของ Moderna จากคลังบริษัท McKesson กระจายทั่วสหรัฐอเมริกา

เฟดเอ็กซ์เริ่มจัดส่งวัคซีน covid-19 ของ Moderna จากคลังบริษัท mckesson กระจายทั่วสหรัฐอเมริกา เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (fedex express) บริษัทในเครือเฟดเอ็…