BEST Express และ MIDEA ประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ มุ่งพัฒนาตลาดในประเทศ

best express และ MIDEA ประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ มุ่งพัฒนาตลาดในประเทศ BEST express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริการ รับ-ส่ง พัสดุด่วนทั่…