free hit counter
Logistics Talk | logisticafe.com

Press ESC to close

งานสัมมนา Logistics Talk ครั้งที่ 9 {หมดเขตแล้ว}

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดงานสัมมนา Logistics Talk ครั้งที่ 9 เนื่องด้วยหลักสูตร CEO MBA สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุ…