Press ESC to close

[สัมมนาฟรี] Logistics Showcase’60 ครั้งที่ 7 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สำนักโลจิสติกส์ ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานสัมมนา Logistics Showcase’60 ครั้งที่ 7 หัวข้อ “ Demand Pla…

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Logistics Showcase ครั้งที่ 9 การสร้างความได้เปรียบด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการการขนส่งอย่างมืออาชีพ {หมดเขตแล้ว}

กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase ครั้งที่ 9 การเสวนา เรื่อง การสร้างความได้เปรียบด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการการขนส่งอย่างมืออาชีพ จัดใน วันจันทร์ท…