20 อันดับ LPI : Logistics Performance Index ที่มีผลการประเมินที่ดีที่สุด

หลายองค์กรสงสัยว่า LPI คืออะไร? และมีความสำคัญอย่างไร? LPI หรือเรียกเต็มๆ ว่า Logistics Performance ...