fbpx

Tagged: Logistics News


งานสัมมนา Logistics Talk ครั้งที่ 9 {หมดเขตแล้ว}

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดงานสัมมนา Logistics Talk ครั้งที่ 9 เนื่องด้วยหลักสูตร CEO MBA สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มห...

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 9 (Thai VCML 2009) {หมดเขตแล้ว}

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 9 (Thai VCML 2009) วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน (The Tide Resort) การประชุมสัมมนาเชิงวิชา...

The 6th Thailand International Logistics Fair 2009 ณ บางนา

Thailand International Logistics Fair 2009 งานแสดงสินค้าด้านโลจิสติกส์ที่ครบครัน และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด ASEAN Logistics Networks งาน Thailand International Logistics Fair 2...

เที่ยว 9 วัดกับโครงการ “เจ้าท่าพาเที่ยว” แสนประหยัด กับ กรมเจ้าท่า

นายชะลอ คชรัตน์ อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี เจ้าท่า กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ร่วมกับ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาช...

วันสถาปนากรมเจ้าท่า 150 ปี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี(กรมเจ้าท่า)

วันที่ 5 สิงหาคม 2552 นี้เป็น วันสถาปนากรมเจ้าท่า 150 ปี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี(กรมเจ้าท่า) วันนี้เลยมาเล่า(จิก) ประวัติวันสถาปนากรมเจ้าท่า กว่าจะมาเป็นทุกวันนี้ได้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม...

เปิด “พิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ” สิงหาฯ นี้

เนื้อหาครั้งนี้ได้นำข้อมูลข่าวการขนส่งบ้างส่วนเกี่ยวกับ ท่าเรือแหลมฉบัง ทุ่มงบกว่า 28 ล้านบาท สร้าง “พิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ” ตั้งเป้าเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติพาณิชยนาวีไทย พร้อม...