Press ESC to close

[บรรยายพิเศษ] Logistics Talk@SPU กับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรยายสุดพิเศษ ประเด็น hot! ใน Logistics Talk@SPU วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ห้อง 12A01 อาคา…

Logistics 4.0 หรือโลจิสติกส์ไทยในยุค 4.0 คืออะไร ?

Logistics 4.0 หรือโลจิสติกส์ยุค 4.0 หมายถึง การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และโดยพัฒนาการของ Industrial 4.0 และ Logisti…

[อบรมฟรี] โลจิสติกส์ 4.0 ความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs ไทย

โครงสัมมนาเรื่อง “โลจิสติกส์ 4.0 ความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs ไทย” จัดขึ้นในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กร…