Tagged: lean


ความแตกต่างระหว่าง TPS (toyota production system) และ LEAN

ความแตกต่างระหว่าง TPS (toyota production system) และ LEAN

TPS (toyota production system) คือ แนวคิดเป้าหมายที่คุณภาพสูงสุดในการกำจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการผลิตมุ่งเน้นการลดต้นทุน ให้ต้นทุนต่ำสุด และเวลา ตั้งแต่การผลิตจนส่งมอบสั้นที่สุด ประกอบด้วย 2 เสาหล...

[แนะนำหนังสือ] TOYOTA Production System (TPS)

[แนะนำหนังสือ] TOYOTA Production System (TPS)

หนังสือ : โตไม่หยุดแบบ TOYOTA TPS ปกใหม่ “โตไม่หยุดแบบ TOYOTA TPS” เล่าถึงกุญแจสู่ความสำเร็จด้วย Toyota Production System (TPS) ซึ่งเป็นระบบการผลิตอันยอดเยี่ยมของโตโยต้า โดย เริ่มต้นจากการเปลี่ยนความค...

Lean Thinking คืออะไร ? แนวคิดคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ โดยการขจัดความสูญเปล่า

Lean Thinking จะเน้นไปที่การสร้างคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ โดยการขจัดความสูญเปล่า (Wastes) ทั้ง 8 ประการ ออกไป เป็นแนวความคิดของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ระบุถึงสาเหตุของความสูญเสีย 8 ชน...

มารู้จัก Lean Canvas คืออะไร ?

Lean Canvas หมายถึง เครื่องมือสำหรับเขียนแผนธุรกิจฉบับย่อและกระชับ คิดค้นโดย Ash Maurya โดยหัวใจหลักเน้นที่การค้นหาปัญหา (Pain point) ของลูกค้า และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาพัฒนาส...

[สัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย] Logistics Showcase’60 ครั้งที่ 7 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สำนักโลจิสติกส์ ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานสัมมนา Logistics Showcase’60 ครั้งที่ 7 หัวข้อ “ Demand Planning และ LEAN Logistics 4.0 ทำไมต้องมี ทำไมต้องทำ ” กา...

ระบบลีน (LEAN) คืออะไร ?

ระบบลีน (LEAN) คืออะไร ?

ลีน (Lean) หมายถึง แนวคิดในการบริหารจัดการการผลิต หรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปราศจากความสูญเปล่า (Waste) ภาษาญี่ปุ่นเรียกความสูญเปล่าว่า “มุดะ (Muda)”  ในทุกๆ กระบวนการไม่ว่าจะเป็...

คำศัพท์เกี่ยวกับลีน (lean)

คำศัพท์เกี่ยวกับลีน (lean)

คำศัพท์ลีน (lean) เนื่องจากปัญหาอย่างหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องลีน คือ เรื่องคำศัพท์ค่อนข้างจะมีมากมายทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์สำคัญที่ใช้บ่อยๆ ไว้ดังนี้ คือ Andon หรือเรียกว...

5S ลีน (lean) คืออะไร ?

5S ลีน (lean) คืออะไร ?

5S ลีน (lean) หมายถึง ความคล่องตัว กะทัดรัด ไร้ส่วนเกิน เพื่อก้าวเข้าสู่ลีนเราจึงต้องอาศัย 5S แบบประยุกต์ ดังนี้ 1. Simple ทำให้ง่ายเข้าไว้ 2. Small ทำงานผลิตล็อตเล็กๆ ตามหลัก jit (just-in-time) ...

จิบกาแฟยามบ่าย ตอน: “องค์ความรู้ทางด้านการจัดการโซ่อุปทานแบบลีน” {ปิดรับสมัครแล้ว}

จิบกาแฟยามบ่าย ตอน: “องค์ความรู้ทางด้านการจัดการโซ่อุปทานแบบลีน” {ปิดรับสมัครแล้ว}

ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ.ห้องปัทมา อาคาร 1 โดยทางสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดโปรแกรม “นกขมินจิบกาแฟยามบ่าย ” ประจำเดือนมีนาคม 2554 ให้แก่น...