Kerry Logistics Network ในนาม KMTL ได้รับใบรับรองให้บริการท่าเรือบกในประเทศพม่าอย่างเป็นทางการ

บริษัทในเครือ kerry logistics Network นามว่า km terminal and logistics limited (kmtl)  มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบถึง KMTL ได้รับ “ใบรับรองท่าเรือ…