เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (Kerry Express of Green Economy Strategy and Future) กางแผนลุยกลยุทธ์เศรษฐกิจสีเขียว ตั้งเป้าภายในปี 2569

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (Kerry Express of Green Economy Strategy and Future) กางแผนลุยกลยุทธ์เศรษฐกิจสีเขียว ตั้งเป้าภายในปี 2569 ใช้บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน 100% …