5 จุดแข็ง “ส่งตัวตึง ถึงอย่างสด” ส่งผลไม้สดแบบฉ่ำๆ กับ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (Kerry Express)

5 จุดแข็ง “ส่งตัวตึง ถึงอย่างสด” ส่งผลไม้สดแบบฉ่ำๆ กับ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (kerry Express) บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน หรือ kex ผู้…