free hit counter
J&T Express | logisticafe.com

Press ESC to close

J&T Express

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ เดินหน้าส่งต่อความห่วงใยสู่บุคลากรทางการแพทย์

นพ.ณรงค์เดช พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง รับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค จำนวน 64 ชุด จากผู้แทนพนักงานบริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ รพ.สันกำแพง เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ ส่งต่อความห่วงใยสู่บุคลากรทางการแพทย์

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ (J&T Express Thailand) หนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศไทย ครบรอบ 1 ปีของการดำเนินงานในประเทศไทย มุ่งเป้าเปิดรับคู่ค้าทางธุรกิจทุกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่มีผ่านมา

ค่าส่ง j&t อัตราราคาขนส่งพัสดุเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส (j&t express) ใหม่ล่าสุด ปี 2563

อัตราราคาอัตราค่าขนส่งพัสดุเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส (j&t express) ใหม่ล่าสุด ผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ค่าขนส่งเริ่มต้นแค่ 19 บาท บริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จำกัด (J&T Express) ประกาศปรับราคาค่าส่งเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสค่าบริการใหม่! มีผล…

มารู้จัก J&T Express บริการขนส่งน้องใหม่ ประเทศอินโดนีเซีย กำลังบุกเมืองไทย

J&T Express (เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนที่เน้นให้บริการธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยมีศูนย์กลางอยู่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่ในปี 2558 สำนักงานใ…