Press ESC to close

L/C หรือ Letter of Credit คืออะไร ? เป็นการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารวิธีหนึ่ง

Letter of Credit หรือที่นิยมเรียกกันย่อๆ ว่า L/C เป็นการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเป็นวิธีเดียวที่ม…