เทคนิคการจำ Incoterms 2000 เข้าใจง่าย จำง่าย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่

Incoterms 2000 จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ 1. กลุ่ม E (ออกจากต้นทาง – Departure) ได้แก่ EXW – EX Works (ระบุสถานที่ต้นทาง…

รูปแบบ INCOTERMS 2009

เงื่อนไขของการค้า และโครงสร้างของ INCOTERMS 2009 Thai version : INCOTERMS 2009  EXW FCA DDU DDP บริการ Ex Warehouse ผู้ให้บริการฟรี ค้างค่าชำระจัดส่ง …