Hutchison Ports (ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย) ขนถ่ายตู้สินค้าผ่านท่าครบ 25 ล้านทีอียู

hutchison Ports (ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย) ขนถ่ายตู้สินค้าผ่านท่าครบ 25 ล้านทีอียู ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (hutchison ports thailand – HPT) ผู้ประกอบ…

ท่าเทียบเรือชุด D ของฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เปิดดำเนินงานครั้งแรก

เรือขนส่งสินค้าเอ็ม.วี. โมล์ กลองเดอ (M.V. MOL GRANDEUR) ของสายการเดินเรือ โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (Ocean Network Express – ONE) เข้าเทียบท่าที…