การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 9 (Thai VCML 2009) {หมดเขตแล้ว}

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 9 (Thai VCML 2009) วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์…