โครงการ : Green Logistics Contest 2011 {ปิดรับสมัครแล้ว}

Green Logistics Contest ตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมา สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสภาผู้ส่งออก (สรท.) ได้ร่วมมือกับภาครัฐอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบ…