Press ESC to close

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Thailand International Logistics Fair 2010 (TILOG 2010)

Thailand International Logistics Fair 2010 (TILOG 2010) ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2553 (10:00 – 18:00 น.) ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเ…

Green Logistics (กรีนโลจิสติกส์) คืออะไร ?

Green Logistics (กรีนโลจิสติกส์) หมายถึง การบริหารจัดการโลจิสติกส์ (logistics) ในมิติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วยังช่วยลดต้…