คำศัพท์ประเภทสินค้า และคำศัพท์ที่ระบุในเอกสารที่ควรรู้

คำศัพท์ประเภทสินค้า และคำศัพท์ที่ระบุในเอกสารที่ควรรู้ คำศัพท์ประเภทสินค้า Live Animals-ANI สัตว์มีชีวิต Perishables-PER ของเน่าเปื่อยได้ Valuable Car…

ตัวอย่างการคำนวณการคิดค่า Freight (ค่าระวาง)

การคำนวณค่าระวาง (freight) ทางการบรรทุกเป็นไปได้ 2 ลักษณะ คิดจากน้ำหนักรวมที่ชั่งได้ (gross weight) คิดจากน้ำหนักปริมาตร (volume weight) สูตรการคิดค่า…

ความแตกต่าง Freight forwarder และ Freight management คืออะไร ?

freight forwarder  หมายถึง ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ บริษัทซึ่ง ให้บริการรับสินค้า รวบรวมสินค้า ขนส่ง และกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยปกติแล้ว …