Tagged: Freight forwarder


ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#2}

ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#2}

ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#2} ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ BAF (Bunker A...

FREIGHT FORWARDER (ตัวแทนของผู้ส่งสินค้า) คืออะไร ?

FREIGHT FORWARDER (ตัวแทนของผู้ส่งสินค้า) คืออะไร ?

Freight Forwarder คือ จะดำเนินการนำสินค้าจากผู้ขนส่งสินค้าสาธารณะ (Common Carrier) ไปส่งมอบให้กับผู้...

ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#1}

ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#1}

ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#1} ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ คำศัพท์ประเภท...

ความแตกต่าง Freight forwarder และ Freight management คืออะไร ?

ความแตกต่าง Freight forwarder และ Freight management คืออะไร ?

Freight forwarder  หมายถึง ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ บริษัทซึ่ง ให้บริการรับสินค้า รวบรวมส...

ความแตกต่าง Shipping และ Forwarder คืออะไร ?

ความแตกต่าง Shipping และ Forwarder คืออะไร ?

Shipping (ชิ้ปปิ้ง) หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากร และบริษัทเรื...

เงินเดือนในอาชีพโลจิสติกส์ (logistics) ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่กัน ?

เงินเดือนของอาชีพ logistics (โลจิสติกส์) เท่าไหร่ ? ในส่วนโรงงานผลิต ส่วนใหญ่งานในฝั่งนี้ จะเกี...