เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส จัดกิจกรรม “For Sea the Future” ร่วมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ชายฝั่ง พร้อมความมุ่งมั่นในการลดมลพิษทางทะเล

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส จัดกิจกรรม “for sea the future” ร่วมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ชายฝั่ง พร้อมความมุ่งมั่นในการลดมลพิษทางทะเล เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (…