ระบบติดตามการขนส่ง (Fleet Management System) คืออะไร ?

ระบบติดตามการขนส่ง (fleet management system) คือ ระบบติดตามการขนส่งด้วย RFID สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับทุกสาขาในงานอุตสาหกรรมและการจัดการ supply chain…