free hit counter
First Jobber | logisticafe.com

Press ESC to close

ดีเอชแอลจัดฝึกอบรม First Jobbers Camp 2019 สำหรับเยาวชนจากมูลนิธิเด็กโสสะ

ดีเอชแอล ประเทศไทย ผู้นำระดับโลกด้านบริการลอจิสติกส์ ขยายความร่วมมือเป็นปีที่ 6 กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานให้แก่เยาวชน 31 คนจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พนักงานของดีเอชแอลที่เข้าร่วมเป็นอาสาส…