Tagged: fedex


เฟดเอ็กซ์ ชูนวัตกรรมโลจิสติกส์ รับการขยายตัวภาคธุรกิจเอสเอ็มอีและอี-คอมเมิร์ซ

การพาณิชย์อิเลกโทรนิคส์ หรืออี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) และการจับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย...

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบดีเด่นระดับโกล์ด ครั้งที่ 12

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่ส...

เฟดเอ็กซ์มุ่งสร้างโอกาสทางอาชีพให้เยาวชนไทย ผ่านกิจกรรม FedEx Career Camp

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express)   บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (NYSE: FDX)...

เฟดเอกซ์ เอกซ์เพรส ผลักดันเอสเอ็มอีไทยปรับใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อผลักดันการขยายตัวทางธุรกิจ

เฟดเอกซ์ เอกซ์เพรส ผลักดันเอสเอ็มอีไทยปรับใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อผลักดันการขยายตัวทางธุรกิจ

เฟดเอกซ์ เอกซ์เพรส (FedEx Express, FedEx) บริษัทในเครือเฟดเอกซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (NYSE: FD...

นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์เชื่อมต่อภาคธุรกิจกับผู้บริโภค ต่อยอดสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆในอนาคต

การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีต่างๆ กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์...

เฟดเอ็กซ์และมูลนิธิเซฟคิดส์เผย 5 ทิปส์ในการใช้ทางเท้าอย่างปลอดภัย

เฟดเอ็กซ์และมูลนิธิเซฟคิดส์เผย 5 ทิปส์ในการใช้ทางเท้าอย่างปลอดภัย ถนนในประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นถนนที่...

เฟดเอ็กซ์ คว้ารางวัลผู้ให้บริการขนส่งฯ AFLAS Awards 2018

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่ส...

เฟดเอ็กซ์เผยจะมีการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกช่วงเทศกาลปีใหม่

เฟดเอ็กซ์ (FedEx) ผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก คาดการณ์ว่าตัวเลขการขนส่งทั่วโลกในช่วง...

เฟดเอ็กซ์จัดกิจกรรม FedEx Career Camp ประจำปี 2560 เตรียมความพร้อมนักเรียนไทยสำหรับอาชีพในอนาคต

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่ส...

เฟดเอ็กซ์ มอบประสบการณ์สุดพิเศษแก่ลูกค้าในงาน Customer Movie Day

เฟดเอ็กซ์ มอบประสบการณ์สุดพิเศษแก่ลูกค้าในงาน Customer Movie Day นายเดวิด คาร์เดน (แถวหลังที่ 2 จากซ...