Press ESC to close

ฉลองครบรอบ 40 ปี เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย เพิ่มการจัดส่งอีก 3 เส้นทาง ในการจัดส่งสินค้าทั่วภูมิภาคเอเชีย

ฉลองครบรอบ 40 ปี เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย เพิ่มการจัดส่งอีก 3 เส้นทาง ในการจัดส่งสินค้าทั่วภูมิภาคเอเชีย เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บร…