เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบดีเด่นระดับโกล์ด ครั้งที่ 12

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่ส...