เครื่องมือคำนวณต้นทุนออนไลน์ (Break Even Point)

โลจิสติกส์ กับต้นทุนก็เป็นสิ่งขาดไม่ได้ เพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น ตัวอย่างอยากทำขนมขาย #จุดคุ้มทุน (break even point) …เท่าไหร่ถึงจะไม่ขาดทุน!  ต้นทุนคง…

เครื่องมือคำนวณออนไลน์ Economic Order Quantity (EOQ)

เครื่องมือคำนวณออนไลน์ Economic Order Quantity (eoq) EOQ ใช้ยังไง ? เครื่องมือคำนวณออนไลน์ Economic Order Quantity (EOQ) ตอนนี้มีเครื่องมือคำนวณออนไลน…