free hit counter
End-to-end | logisticafe.com

Press ESC to close

175 0

มารู้จัก นินจาแวน (Ninja Van) บริการจัดส่งพัสดุง่ายแค่ปลายนิ้ว ภายใน 90 นาที

นินจาแวน (Ninja Van) ประเทศไทย เปิดตัวตั้งเมื่อปี 2557 และเป็นบริษัทโลจิสติกส์ ทำการขนส่งแบบ End-to-End จากประเทศสิงคโปร์ ที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริหารการจัดส่งสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัย ที่บริการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับ…

160 0

ความแตกต่าง End-of-life ระหว่าง End-to-end

End-to-end   หมายถึง กระบวนการลอจิสติกส์ครบวงจร กระบวนการดำเนินการ ด้านลอจิสติกส์แบบครบวงจร การบริหารซัพพลายเชนแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบและการขนส่ง สินค้าจากแหล่งไปยังผู้บริโภคปลายทาง End-of-life  หมายถึง สินค้าที่หมดอายุที่สามารถวา…