[สัมมนา] e-Logistics บริหารจัดการด้านการขนส่ง และจัดเก็บสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

e-Logistics บริหารจัดการด้านการขนส่ง และจัดเก็บสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดการสัมมนา วันที่ : 20 มิถุนายน 2561 เวลา : 09.00-16…

ศูนย์จัดจำหน่ายหรือศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) คืออะไร ?

ศูนย์จัดจำหน่ายหรือศูนย์กระจายสินค้า (distribution center) คืออะไร ? ศูนย์จัดจำหน่าย หรือศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center : dc) หมายถึง คลังสินค…

ประโยชน์ของ Electronic data interchange (EDI) ต่อธุรกิจ

ประโยชน์ของ electronic data interchange (edi) ต่อธุรกิจ ประโยชน์ของ Electronic data interchange (EDI) หมายถึุง การพัฒนาในด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างคู…

e-logistics (อีโลจิสติกส์) คืออะไร ?

e-logistics (อีโลจิสติกส์) คืออะไร ? e-logistics (อีโลจิสติกส์) หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่จัดสรรให้ปัจจัยต่างๆเข้ามาสู่การผลิตและนำสินค้าไปส่งถึงยังลูกค…

ERP & EDI คืออะไร เหมือนกันหรือต่างกันตรงส่วนไหน {ตอน 2}

erp ย่อมาจาก enterprise resource planning หมายถึง เป็นการวางแผนการลงทุน และการใช้ทรัพยากรในองค์กรทั้งหมด อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงส…

ERP & EDI คืออะไร เหมือนกันหรือต่างกันตรงส่วนไหน {ตอน 1}

EDI ย่อมาจาก Electronic Data Interchange คือ ระบบการเปลี่ยนข้อมูลที่ผ่านด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กร 2 องค์กรขึ้นไป สามามารถนำไปใช้ได้ทั้งองค์กรภา…